Uutiset

KOKOUSKUTSU ylimääräinen yhtiökokous 17.9.2019 + tiedote 

KOKOUSKUTSU YLIMÄÄRÄISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN

Oy Kotojärvi Golf Ab:n ylimääräinen yhtiökokous pidetään yhtiön tiloissa osoitteessa Kotojärventie 15, 07150 Pornainen tiistai 17.9.2019 klo 18.00.

Kokouksessa käsitellään yhtiöjärjestyksen muuttamista. Yhtiöjärjestykseen lisätään pykälä 17 ”omien osakkeiden vastaanottaminen” sekä pykälä 18 ”pitkäaikaiset pelioikeudet”.Ehdotetun muutoksen keskeinen sisältö on se, että yhtiö sitoutuu ottamaan vastikkeetta vastaan yhtiölle tarjottuja osakkeita edellyttäen, että osakkeen luovuttaja sitoutuu kahden vuoden pitkäaikaiseen pelioikeuteen ja suorittaa siitä maksun.

Kokouksen osallistujia pyydetään toimittamaan mahdollinen edustusoikeuden antava valtakirja ennakkoon postitse yllä mainittuun osoitteeseen tai sähköpostilla pdf-muotoisena osoitteeseen: caddiemaster@kotojarvigolf.fi viimeistään 16.9.2019 Osakeyhtiölain edellyttämistä yhtiökokousasiakirjoista lähetetään pyynnöstä jäljennökset osakkeenomistajalle.

Helsingissä 6.9.2019

Oy Kotojärvi Golf Ab Hallitus

 

 

 


 

TIEDOTE


Osakkeiden luovuttaminen Yhtiölle

Oy Kotojärvi Golf Ab:n kevätkokouksen jatkokokouksessa 5.9.2019 keskusteltiin mahdollisuudesta muuttaa Yhtiön yhtiöjärjestystä siten, että osakkeenomistaja voi luovuttaa osakkeensa vastikkeetta yhtiölle, jos hän samalla sitoutuu hankkimaan Pitkäaikaisen pelioikeuden 2 400 eurolla. Tällä Pitkäaikaisella pelioikeudella voi pelata yhtiön kentällä Kotojärvellä 2 seuraavaa pelikautta ilman muita maksuja. Lisäedellytyksenä on, ettei osakkaalla ole maksamattomia vastikkeita.

Osakkeenomistajat, jotka omistavat yli 2/3 Yhtiön äänivallasta ilmoittivat kannattavansa järjestelyä samoin kuin kokouksen muutkin osallistujat. Koska asia ei ollut esityslistalla, asiasta ei voitu tehdä päätöstä. Kokouksessa päätettiin kutsua koolle ylimääräinen yhtiökokous koolle 17.9.2019 käsittelemään asiaa ja siihen liittyvää yhtiöjärjestyksen muutosta. Ehdotetut muutokset yhtiöjärjestykseen ovat tämän tiedotteen liitteenä ja Yhtiön nettisivuilla.

Yhtiön tarkoituksena on vähitellen siirtyä ns. Pay and Play-kentäksi.

Ylimääräinen vastike

Kevätkokouksessa päätettiin periä ylimääräistä hoitovastiketta 600 euroa osakkeelta. Ylimääräisellä hoitovastikkeella katetaan yhtiön lyhytaikaisia velkoja, jotka ovat kumulatiivisesti kertyneet jo pidemmän ajan kuluessa. Tästä maksusta lähetetään tänään lasku.

Ylimääräinen hoitovastike (600 euroa) voidaan käyttää osaltaan maksuna myös jäljempänä esitettävän ja tiedotteen liitteessä esitettävän ns. Pitkäaikaisen pelioikeuden maksuun. Tämä edellyttää päätösehdotuksen mukaan, että osakas maksaa sekä kyseisen 600 euroa, että puuttuvan osan (1 800 euroa) ehdotetusta Pitkäaikainen pelioikeudesta 30.9.2019 mennessä Yhtiölle. Jollei osakas halua luovuttaa osakettaan Yhtiölle ja sitoutua tähän Pitkäaikaiseen pelioikeuteen, tulee 600 euron ylimääräinen hoitovastike maksaa normaalisti.

Pitkäaikaisen pelioikeuden maksu käytännössä

Pitkäaikaisen pelioikeuden (600 + 1 800 euroa) voi maksaa normaalisti tilisiirtona, Yhtiön caddiemasterille tai NexGolfin Erämaksu palvelulla Nexgolfin sivujen kautta ennen 29.9.2019 tehdyillä sopimuksilla (NexGolf Erämaksu sopimus päättyy 29.9.2019 eikä sen jälkeen voi tehdä ko. maksusopimusta).

Pähkinänkuoressa osakas voi siis joko:

  1. maksaa ylimääräisen vastikkeen 600 euroa ja jatkaa Yhtiön osakkaana ja maksaa vuosittain päätettäviä hoitovastikkeita tai

  2. maksaa 600 euroa ja 1 800 euroa viimeistään 30.9.2019 ja pelata ilman maksuja yhtiön kentällä kaksi seuraavaa pelikautta tai

  3. maksaa 600 euroa ylimääräistä vastiketta nyt ja päättää myöhemmin sitoutua Pitkäaikaisen pelioikeuden maksuun ja maksaa 2 400 euroa ja pelata ilman maksuja yhtiön kentällä kaksi seuraavaa pelikautta.

 

 

LIITE


Yhtiöjärjestyksen muuttaminen

Päätettiin lisätä yhtiöjärjestykseen kohdat 17 § ja 18 §.


Kohta 17§ Omien osakkeiden vastaanottamien:

Yhtiö voi ottaa vastikkeetta vastaan omia osakkeita kuolin- ja konkurssipesiltä sekä maksukyvyttömäksi todetuilta yksityisiltä henkilöiltä. Osakkeen vastaanottaminen edellyttää, että vastaanotettavaan osakkeeseen ei kohdistu erääntyneitä vastikkeita tai muita maksurästejä. Mikäli konkurssipesällä tai

yksityishenkilöllä ei ole varoja, voi yhtiö vastaanottaa vastikkeetta osakkeen.

Yhtiö voi vastaanottaa vastikkeetta osakkaalta yhtiön osakkeen, johon on hankittu 18 §:n mukainen pitkäaikainen pelioikeus.

Yhtiö sitoutuu vastaanottamaan vastikkeetta osakkaan pyynnöstä 18.9.2019 jälkeen kaikki osakkeet.
Mahdolliset pelioikeuteen liittyvät maksurästit tulee olla maksettuna ennen vastaanottamisen toteutumista.

Yhtiön haltuun tulleet omat osakkeet mitätöidään vuosittain.


Kohta 18 § Pitkäaikaiset pelioikeudet:

Osakas voi hankkia kahden vuoden pelioikeuden kutakin
omistamaansa osakkeeseen sisältyvää pelioikeutta kohti. Mikäli
osakkeeseen sisältyy useampia pelioikeuksia, on pitkäaikaisia
pelioikeuksia hankittava yhtä monta jokaista pelioikeutta kohti.
Pelioikeuden hinta on kahden vuoden pelioikeudelle kaksi kertaa edellisen vuoden vahvistettujen hoito- 
ja rahoitusvastikkeiden yhteissumma tai 2400 € (sis. alv.), kumpinäistä summista on suurempi.

Pelioikeuden haltijan voi nimetä vuosittain erikseen.

Mikäli osakkeelle on hankittu pitkäaikainen pelioikeus, ei siltä peritä pelioikeuksien vuosilta enää yhtiökokouksen vuosittain vahvistamia vastikkeita.

Hallituksella on oikeus tehdä yhtiökokouksen päätökseen Patentti- ja rekisterihallituksen mahdollisesti vaatimia teknisluontoisia täsmennyksiä.


 


 

(Oy Kotojärvi Golf Ab 9.9.2019 13:00:00)
«« Edelliselle sivulle

Liitetiedostot

Etsitkö näitä?