Bunkkereiden kunnostustyö käynnissä

Tällä viikolla tehdään kentällä hiekkaesteiden kunnostustöitä.

Huonoon kuntoon päässeitä hiekkaesteitä korjataan nyt. Bunkkerien reunat rajataan ja sen jälkeen niihin täytetään uutta hiekkaa. Työ tapahtuu yksi este kerrallaan, ja pelaajien toivotaan mahdollisuuksien mukaan antavan kenttähenkilökunnalle tilaa, jotta työt saadaan etenemään sujuvasti.